• Maritime Behavioral Analysis Under Passive Task-Related Fatigue 

      Frost, Gustav; Kirkerød, Hanne; Sæter, Martin (Bachelor thesis, 2022)
      Utmattelse blir sett på som et utbredt helserelatert problem for sjøfarere, og er en medvirkende årsak til ulykker. Denne hovedoppgaven utforsker utmattelse i den maritime industrien, og oppgaverelatert utmattelse innenfor ...