• Parametrisk modellering av fortannet trebjelke 

   Stendal, Anders Selsvik; Sæle, Tord (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i et bjelkekonsept i tre som går ut på å mekanisk forbinde to bjelkekomponenter, ved bruk av fortanning. Sammenkoblingen skjer ved at over- og underdel bøyes opp, låses sammen i en bøyd ...
  • Parametrisk modellering av fortannet trebjelke 

   Stendal, Anders Selsvik; Sæle, Tord (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i et bjelkekonsept i tre som går ut på å mekanisk forbinde to bjelkekomponenter, ved bruk av fortanning. Sammenkoblingen skjer ved at over- og underdel bøyes opp, låses sammen i en bøyd ...