• Stress i overgangen junior-til-seniorfotball: Et spillerperspektiv 

      Rye, Andreas (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven har som formål å gi en forståelse av hva fotballtalenter i Eliteserie- og Postnordligaklubber opplever som stressende i overgangen fra junior-til-seniorfotball, i lys av spillernes prestasjon og utvikling. ...