• Markedsgrunnlaget til passivhus 

      Rosvold, Arvid Andrè (Master thesis, 2013)
      Byggenæringen bruker omtrent 40 prosent av det stasjonære energiforbruket i Norge. FNs klimapanel fremhever energieffektivisering i bygg som et av de viktigste og mest kostnadseffektive tiltakene globalt for å redusere ...