• Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 

   Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; Sortland, Oddrunn; Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Hollister, Brooke; Obstfelder, Aud (Report, 2020-04)
   Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ...
  • The influence of individual and municipality characteristics on allocation of long-term care services: a register-based cross-sectional study 

   Burrell, Lisa Victoria; Rostad, Hanne Marie; Wentzel-Larsen, Tore; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Variation in service allocation between municipalities may arise as a result of prioritisation. Both individual and societal characteristics determine service allocation, but previous literature has often ...
  • Integrating Welfare Technology in Long-term Care Services: Nationwide Cross-sectional Survey Study 

   Rostad, Hanne Marie; Stokke, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Welfare technologies are often described as a solution to the increasing pressure on primary health care services. However, despite initiating welfare technology projects in the health care sector and different ...
  • Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter 

   Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Det antas at smerte rammer over halvparten av sykehjemsbeboere med langtkommen demens, men det er lite forskning på hva som kjennetegner disse beboerne med smerte. Tidligere forskning på kliniske og demografiske ...
  • Modes and models of care delivery in municipal long-term care services: a cross-sectional study from Norway 

   Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Wentzel-Larsen, Tore; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Numerous forces drive the evolution and need for transformation of long-term care services. Decision-makers across the globe are searching for models to redesign long-term care to become more responsive to ...
  • Quality of Municipal Long-Term Care in Different Models of Care: A Cross-Sectional Study From Norway 

   Rostad, Hanne Marie; Burrell, Lisa Victoria; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   The quality of care remains a critical concern for health systems around the globe, especially in an era of unprecedented financial challenges and rising demands. Previous research indicates large variation in several ...
  • Sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester – hvor mye flytter eldre mellom ulike tilbud i kommunen? 

   Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Wentzel-Larsen, Tore; Sogstad, Maren Kristine Raknes (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Samhandlingsreformen har gitt økt ansvar til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som følge av nye oppgaver og flere pasienter med mer komplekse og sammensatte omsorgsbehov ser vi en økende grad av spesialisering i ...
  • Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach 

   Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Objectives Inspired by the James Lind Alliance (JLA) user involvement approach, the aim of the present study was to identify the top 10 uncertainties for sleep research raised by students in higher education, and to discuss ...
  • Støy på operasjonsstua - en kartleggingsstudie 

   Lunden, Mari Beate (Master thesis, 2019)
   Abstract will be available on 2022-12-31
  • Towards specialised and differentiated long-term care services: a cross-sectional study 

   Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Numerous forces drive the evolution and need for transformation of long-term care services. During the previous decade, primary health care has assumed increased responsibility for developing and providing ...
  • Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene - En kunnskapsoppsummering 

   Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (Rapportserien;04/2019, Report, 2019-10-24)
   BAKGRUNN Denne kunnskapsoppsummeringen er første leveranse i forbindelse med et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å fremskaffe kunnskap om variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. ...
  • What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map 

   Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Higher education students are considered to belong to a population susceptible to poor sleep health; however, there is a lack of broader evidence reviews. This systematic review aims to map out and categorize the existing ...