• Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 

   Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; Sortland, Oddrunn; Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Hollister, Brooke; Obstfelder, Aud (Report, 2020-04)
   Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ...
  • Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter 

   Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Det antas at smerte rammer over halvparten av sykehjemsbeboere med langtkommen demens, men det er lite forskning på hva som kjennetegner disse beboerne med smerte. Tidligere forskning på kliniske og demografiske ...
  • Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach 

   Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Objectives Inspired by the James Lind Alliance (JLA) user involvement approach, the aim of the present study was to identify the top 10 uncertainties for sleep research raised by students in higher education, and to discuss ...
  • Støy på operasjonsstua - en kartleggingsstudie 

   Lunden, Mari Beate (Master thesis, 2019)
   Abstract will be available on 2022-12-31
  • Towards specialised and differentiated long-term care services: a cross-sectional study 

   Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Hellesø, Ragnhild; Sogstad, Maren Kristine Raknes (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Numerous forces drive the evolution and need for transformation of long-term care services. During the previous decade, primary health care has assumed increased responsibility for developing and providing ...
  • Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene - En kunnskapsoppsummering 

   Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (Rapportserien;04/2019, Report, 2019-10-24)
   BAKGRUNN Denne kunnskapsoppsummeringen er første leveranse i forbindelse med et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å fremskaffe kunnskap om variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. ...
  • What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map 

   Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmberg Fagerlund, Bettina; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Higher education students are considered to belong to a population susceptible to poor sleep health; however, there is a lack of broader evidence reviews. This systematic review aims to map out and categorize the existing ...