• Analyse av myten om Daidalos og Ikaros 

      Roman Sanchez, Cristina Stephanie (Bachelor thesis, 2022)
      Myten om Daidalos og Ikaros, er en av de viktigste mytene i klassisk litteratur og det var Ovid som ga sitt kunstneriske side slik at myten kan skille seg ut dermed fanger publikums oppmerksomhet. Myten er en interessant ...