• Tilpasning av SIDRA INTERSECTION 7 mot norske forhold 

      Rognlien, Jens Christian (Master thesis, 2018)
      I oppgaven er det gjennomført en spørreundersøkelse mot norske brukere, og en del av parameterne som brukes i SIDRA INTERSECTION er studert. Det er utarbeidet et sett med brukerinnstillinger for norske forhold, og maler ...