• Fra persepsjon til adaptasjon. 

      Roesen, Gøril (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven utforsker kroppen og dens sansemotoriske i dans. Den fokuserer på kroppens forhold til dans via minner. Hvordan kan dans påvirke hukommelsen? Hvordan kan hukommelsen bygge bro mellom den bevisste og ubevisste ...