• Elektrotekniske forhold i Trondheim kommunes veilysnett 

      Roberg, Anders (Master thesis, 2007)
      Veilyset i Trondheim ble vinteren 2006/07 (særlig høsten 2006) satt under søkelyset som følge av mørklagte gater/veier og mørke veilysarmaturer. Hensikten med denne oppgaven er følgelig å kartlegge status for veilysanlegget ...