• Hijabens ulike fremstillinger 

      Rismyhr, Kaia Bergerud (Bachelor thesis, 2019)
      Bruken av hijab har skapt store debatter, både i Norge og mange andre land i verden. Muslimske kvinner begrunner årsaken til hvorfor de bruker hijab på flere ulike måte. I dette forskningsprosjektet har jeg tatt for meg ...