• Benefits of centralized log file correlation 

      Rinnan, Robert (Master thesis, 2005)
      NORSK: Nettverks administratorer kan korrelere oppføringer i loggfiler manuelt, problemet med slike tilnærminger er manglende grad av fleksibilitet, det er tidkrevende, og man får ikke overblikket over loggfilene i ...