• Hvordan foregår eiendomsutvikling i forkant av regulering 

      Ringvold, Gaute Amund; Rian, Ulf (Master thesis, 2012)
      Formålet med vår masteroppgave har vært å se nærmere på hvordan eiendomsutvikling foregår i forkant av regulering og på den måten belyse hvordan grunneieren angriper dette og hvordan eiendomsutvikleren tar fatt i ...