• Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

      Reve, Caroline Sandaker (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Psykiske lidelser har en lang tid vært stigmatisert og tabu i samfunnet. I nyere tid har ikke bare ivaretagelsen av pasienten blitt lovpålagt, men også ivaretagelsen av pasientens barn. Barn som lever med psykisk ...