• Hardware Acceleration of Real-Time Angle of Arrival Positioning 

      Rangnes, Jacob August (Master thesis, 2023)
      Sanntids-lokasjonssystemer har blitt viktig i en rekke bransjer da de muliggjør for effektiv utstyrskontroll og optimalisert logistikk. I 2019 forbedret Bluetooth sin BLE teknologi, slik at det ble mulig med presisjon på ...