• Det er berre tungt å vere tung 

      Ranes, Kristine (Master thesis, 2022)
      SAMANDRAG Bakgrunn: Psykiske lidingar og fedme er blant dei største folkehelseutfordringane vi står overfor i dag. Spesielt unge vaksne opplever psykiske lidingar og fedme. Det er behov for meir kunnskap og innsikt i desse ...