• Barnesamtalen som en del i barneverntjenestens undersøkelsesarbeid 

      Raet, Lena Didrikke (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven baseres på en kvalitativ tilnærming, og tar utgangspunkt i problemstillingen: «Hvilken plass har barnesamtalen i barneverntjenestens undersøkelsesarbeid?». Jobben som barnevernsarbeider innebærer i ...