• En empirisk undersøkelse av leseferdigheter for elever som undervises av samme lærer i fire år 

   Nødtvedt, Vetle Christian; Røstbakken, Åsmund; Urke, Tor Inge (Bachelor thesis, 2020)
   Dette er en kvantitativ undersøkelse hvor vi ser på om det er en fordel å ha samme lærer fra første- til fjerdeklasse i grunnskolen. Datasettet er fra PIRLS 2001 sin elevundersøkelse i leseferdigheter. Vi har valgt å ta ...
  • Valgresultat og oljepris. En empirisk studie. 

   Røstbakken, Åsmund; Bråthen, Jacob (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har vi undersøkt om oljeprisvariasjon har en påvirkning på valgutfall under stortingsvalg i Norge på kommunalt nivå. Vår undersøkelse ser nærmere på om variasjon i oljepris vil ha ulik påvirkning på ...
  • Valgresultat og oljepris. En empirisk studie. 

   Røstbakken, Åsmund; Bråthen, Jacob (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har vi undersøkt om oljeprisvariasjon har en påvirkning på valgutfall under stortingsvalg i Norge på kommunalt nivå. Vår undersøkelse ser nærmere på om variasjon i oljepris vil ha ulik påvirkning på ...