• Svingekammer eller luftputekammere i vannkraftverk 

      Røse, Torunn Engen (Master thesis, 2015)
      Hensikten med oppgaven er å finne en optimal løsning for Sauland kraftverk med tanke på systemdynamikk og stabilitet. Dette innebærer blant annet å sammenligne en luftputeløsning og en svingekammerløsning for hvert av de ...