• Arkivetikk og yrkesetiske retningslinjer: hva og hvorfor 

      Rønning, Kai Vårin Jektvik (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven tar jeg for meg emnene etikk og yrkesetiske retningslinjer i arkivsammenheng. Med utgangspunkt i tidsperioden fra 1990-tallet til vår samtid har jeg forsøkt å få en oversikt over hva etikk og yrkesetiske ...