• Kvinnerollen i Zambia 

   Rønning, Amalie (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven studerer kjønnsroller i Zambia. I den forbindelse undersøkes problemstillingen: Hvilke måter reproduseres kvinnerollen i zambisk kultur? For å belyse dette temaet vil jeg hovedsakelig bruke sosialkonstruktivismen ...
  • Utforming av matematisk habitus blant lærerstudenter i Norge 

   Rønning, Amalie (Master thesis, 2021)
   Denne studien har undersøkt lærerstudenters matematiske habitus. Hensikten har vært å få innsikt i hvordan lærerstudentene har uttrykt sin matematiske habitus og hvordan lærerutdanningen har påvirket denne. Habitus er et ...