• EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM 

      Rølvåg, Line Kathinka Fjellstad (Master thesis, 2012)
      Denne masteroppgaven har tatt for seg undersøkelser av stål designet for lavtemperaurappliksjoner ved bruk av elektronmikroskop i kombinasjon med diffraksjon av tilbakespredte elektroner (Electron Backscatter Diffraction ...