• Testing pressuremeter in sand 

      Røed, Kristoffer Vamråk (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven hadde som mål å evaluere kvaliteten på et pressuremeter-systemet og nøyaktigheten av målinger oppnådd fra pressuremeter testingen. Et pressuremeter er et verdifullt verktøy innen geoteknisk design for ...