• Danningsfremmende litteraturundervisning i to norsk-læreverk 

      Rødberg, Julie (Master thesis, 2022)
      I dette masterprosjektet har jeg undersøkt hvordan skolens danningsoppdrag kommer til syne i norskfaglig undervisning, spesielt tilknyttet de to læreverkene Salaby og Fabel. For å belyse dette har jeg arbeidet utfra ...