• Den eneste skeive i bygda? Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester 

      Stubberud, Elisabeth; Prøitz, Lin; Hamidiasl, Hasti (Research report, 2018)
      Denne rapporten utforsker hvordan det er å vokse opp som ung og skeiv i små, mellomstore og store kommuner i alle de fire helseregionene, inkludert i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi fokuserer særlig på unge skeives ...