• Omtaksanalyse- kvalitetssikring i digital radiografi 

      Skailand, Monica; Sunde, Arild; Plassen, Tone (Bachelor thesis, 2009)
      Formål: Vi ville se på om det kunne være grunnlag for å benytte omtaksanalyse som et verktøy for kvalitetssikring. Hensikten var å finne ut hvor stor omtaksraten er, årsaker til at bilder blir kastet, samt hvilke fordeler ...