• GDPR Staff Training in IT companies: A Game-Based Approach 

   Phan, Quynh Anh Nguyen; Phan, Truc Anh Nguyen (Master thesis, 2020)
   Personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft mai 2018, og hadde som hovedformål å beskytte personvernet til EU- og EØS-borgere. Innføring av denne forordningen krevde at virksomheter som arbeider med personopplysninger med ...
  • GDPR Staff Training in IT Companies: A Game-Based Approach 

   Phan, Quynh Anh Nguyen; Phan, Truc Anh Nguyen (Master thesis, 2020)
   Personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft mai 2018, og hadde som hovedformål å beskytte personvernet til EU- og EØS-borgere. Innføring av denne forordningen krevde at virksomheter som arbeider med personopplysninger med ...