• One-size-fits-all? En kvalitativ studie av endringsarbeid i praksis. 

      Pettersen, Eline Studsrød (Master thesis, 2022)
      Forståelse for endringsprosessers anatomi, og hvorfor de så sjeldent lykkes, har dominert endringslitteraturen i flere tiår (Burnes, 2011). Følgelig har forskningen vært rettet mot å avdekke hvorfor endringsprosesser ofte ...