• Freshwater Fish Community Responses to Climate Change and Invasive Species 

   Perrin, Sam Wenaas (Doctoral theses at NTNU;2021:27, Doctoral thesis, 2021)
   Despite making up only a tiny proportion of the world’s aquatic surface area, freshwater ecosystems are home to a plethora of biodiversity, containing roughly 40% of all described fish species. Yet they’re also among the ...
  • Integrating dispersal along freshwater ecosystems into species distribution models 

   Perrin, Sam Wenaas; Englund, Göran; Blumentrath, Stefan; O'Hara, Robert Brian; Amundsen, Per-Arne; Finstad, Anders Gravbrøt (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Aim: Our ability to model species distributions and abundances is a valuable ecological tool in predicting future distributions of species. Effectively incorporating connectivity into these predictions is crucial; however, ...
  • Modellering av heildekkande utbreiingskart for arter: Bakgrunn, konsept og arbeidsflyt 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Herfindal, Ivar; Perrin, Sam Wenaas; O'Hara, Bob; Chipperfield, Joseph; Töpper, Joachim Paul (NTNU Gjærevollsenteret;1/2024, Research report, 2024)
   Ei heilskapleg kartlegging av naturverdiar er avgjerande for ei kunnskapsbasert forvalting av natur. Avvegingar mellom naturverdiar og andre samfunnsinteresser kan ikkje gjerast verken på internasjonalt, nasjonalt, regionalt ...