• Akvakultur sin påvirkning på taskekrabber (Cancer pagurus) i et fjordsystem 

      Muren, Daniel; Johansen, Magnus Rørvik; Pedersen, Ragnar (Bachelor thesis, 2023)
      Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å lære mer om akvakultur sin påvirkning på bentiske arter. Denne oppgaven tar for seg akvakultur sin påvirkning på taskekrabber (Cancer pagurus) i et fjordsystem, sammenlignet med ett ...