• Sensorsystemer integrert med roboter for effektivisering av sykehjem 

   Pedersen, Marius Bjørkeng; Jenssen, Nikolai Alexander; Ashfaq, Faiza (Bachelor thesis, 2023)
   Ifølge SSB vil eldrebølgen og en mangel på pleiepersonell i fremtiden skape utfordringer innenfor eldreomsorgen. Utfordringen vil innebære underbemanning som går ut over sykepleierens tid med hver pasient. Gjennom denne ...
  • Sensorsystemer integrert med roboter for effektivisering av sykehjem 

   Ashfaq, Faiza; Jenssen, Nikolai Alexander; Pedersen, Marius Bjørkeng (Bachelor thesis, 2023)
   Ifølge SSB vil eldrebølgen og en mangel på pleiepersonell i fremtiden skape utfordringer innenfor eldreomsorgen. Utfordringen vil innebære underbemanning som går ut over sykepleierens tid med hver pasient. Gjennom denne ...