• Kommuneergoterapeuters kompetanse i det helsefremmende arbeidet 

      Hennig, Karine Andrea; Pedersen, Emilie Linnea (Bachelor thesis, 2021)
      Tittel: Kommuneergoterapeuters kompetanse i det helsefremmende arbeidet Forfattere: Emilie Linnea Pedersen, Karine Andrea Hennig Veileder: Torbjørn Ståleskog Jacobsen Nøkkelord: Ergoterapi, kommunehelsetjenesten, ...