• Freeze-drying of NMC cathodes for Li-ion batteries 

      Pedersen, Aurora Cathrin (Master thesis, 2023)
      I denne masteroppgaven ble frysetørking evaluert som en potensiell tørkemetode i produks- jon av NMC622 katoder. Det ble produsert testkatoder via frysetørking og referanseelektroder via vakuum-ovn tørking. Katodene ble ...