• Verneverdig byggeprosjekter i et verdiskapingsperspektiv 

      Paulsen, Snorre (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven undersøker verneverdige byggeprosjekter i et verdiskapingsperspektiv. Det undersøkes videre om tema som direkte eller indirekte vil påvirke slik verdiskaping. Dette er tema som samhandling, økonomi og ...