• Properties and Diagenesis of Upper Palaeozoic Sandstones, Bjørnøya 

      Paulsen, Chrisian (Master thesis, 2021)
      Lagrekka på Bjørnøya, den lille øya midt mellom Fastlands-Norge og Spitsbergen, strekker seg fra prekambrium til trias, og er en god analog til Barentssokkelen. Sandsteinsprøver fra senpaleozoikum ble samlet på feltarbeid ...