• DP Control System for Blueye Pioneer 

      Pauline Røstum Bellingmo (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven er et feil-tolerant dynamisk posisjonering (DP) kontrollsystem utviklet for undervannsdronen Blueye Pioner. For å kunne utvikle kontrollsystemet er relevant informasjon og egenskaper relatert til ...