• COPEPOD LIPIDS IN AQUACULTURE 

   Overrein, Ingrid (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:89, Doctoral thesis, 2010)
   On a global scale marine oil is a limited resource and if growth of the aquaculture industry is going to continue, alternatives to fish oils in the feeds are required. As many of the north Atlantic Calanus species accumulate ...
  • Rotatorier som levendefor til torskeyngel 

   Øie, Gunvor; Overrein, Ingrid; Storøy, Werner; Skjermo, Jorunn; Lee, Keshuai; Monsen, Marius; Størseth, Trond Røvik (Research report, 2011)
   Stabil og forutsigbar produksjon av rotatorier er avgjørende for å lykkes med marin yngelproduksjon. I denne rapporten gis det en innføring i dagens kunnskap knyttet til rotatorier (DPI). Dette omfatter tema som generell ...