• Skole-hjem samarbeid i Zambia 

      Ottesen, Ingrid Røstvoll (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven kan du lese om utfordringene man møter på i et zambisk skole-hjem samarbeid. For å undersøke nettopp dette har jeg hatt praksis på en privat zambisk jenteskole i fem uker. Ved hjelp av både kvalitative ...