• Syntese av atenolol og metoprolol med hensyn på miljø og pasient 

      Ottesen, Emilie Lileng (Bachelor thesis, 2021)
      For å besvare problemstillingen gitt i denne oppgaven, er det brukt litteratursøk til å finne ut hvordan enzymkatalyserte reaksjoner kan være et godt hjelpemiddel for fremtidens produksjon av rasemiske legemidler. Først ...