• Geokjemiske analyser av veltemasser på Løkken 

      Osmoen, Jon Aukrust (Master thesis, 2018)
      Sur avrenning med høyt innhold av tungmetaller, også kalt AMD (acid mine drainage) er et stort problem ved mange av Norges nedlagte sulfidgruver. Fenomenet er hovedsakelig forårsaket av forvitring av kismineraler. ...