• Generating Novel Compounds in Technical Translations 

      Orvedal, Maren Helene (Master thesis, 2020)
      Samansetjingar er leksem som er samansette av fleire ledd. Prinsipielt sett er det mogleg å forme eit uendeleg antal samansette ord, og det er derfor umogleg å ramsa opp alle moglege samansetjingar i eit leksikon. Når ein ...