• Det viktigste er at det er til nytte for elevene 

   Opsal, Halldis Austad (Bachelor thesis, 2019)
   Tittelen på denne oppgaven er «Det viktigste er at det er til nytte for elevene», og omhandler problemstillingen: «På hvilke måter legger en kontaktlærer til rette for vurdering for læring på 7. trinn?». Grunnen til at jeg ...
  • Hold hodet kaldt, men hjertet varmt 

   Opsal, Halldis Austad; Ustad, Aina (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven omhandler tematikken vold i nære relasjoner, og har til hensikt å gi et innblikk i læreres erfaringer når det kommer til dette. Grunnen til at vi ønsket å undersøke dette, var at vi ville bli bedre ...
  • Hold hodet kaldt, men hjertet varmt 

   Opsal, Halldis Austad; Ustad, Aina (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven omhandler tematikken vold i nære relasjoner, og har til hensikt å gi et innblikk i læreres erfaringer når det kommer til dette. Grunnen til at vi ønsket å undersøke dette, var at vi ville bli bedre ...