• WebCRF : medisinske forskningsjournaler på Internett 

      Opsahl, Nils Håkon; Roland, Espen; Skinnes, Bjørnar; Sætre, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
      Kontrollerte kliniske forsøk har hatt stor betydning for utviklingen i medisinen de siste tiår. Metoden går i korthet ut på at man lar forskjellige pasientgrupper få forskjellig behandling, slik at hverken lege eller pasient ...