• FUNKSJON TIL COANDAINNTAKSRISTER: ERFARING FRA DYRKORN KRAFTVERK 

      Opaker, Henrik (Master thesis, 2012)
      Hovedmålet med oppgaven er å dokumentere egnetheten til coandainntak i kaldt klima, og å studere og forklare tilfrysningsprosessen som skjer. Coandainntak er en type selvrensende overfallsinntak, hvor åpningen mellom ...