• Nærhet: hvordan opplever pasienter i palliativ fase taktil berøring? 

      Brobakken, Unni; Onsrud, May Vestar (Student paper, others, 2015)
      NORSK: Vi har i denne litterturstudien analysert 5 vitenskapelige artikler som sier noe om hvordan pasienter i palliativ fase opplever taktil berøring. Ut fra disse artiklene, annen litteratur og egne erfaringer har vi ...