• Hvordan kan utforskende naturfag bidra til inkludering? 

      Omar Ghafoorzai (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan utforskende naturfag kan bidra til inkludering. Innføring av forskerspiren i den norske læreplanen setter krav til at elevene må få kjennskap til naturvitenskapelige metoder og ...