• Forsøk og stivhetsberegninger for hulprofil-endeplateskjøt 

      Knutsen, Thor-André; Oma, Torstein (Master thesis, 2014)
      I NS-EN 1993-1-8 er det gitt regler for å beregne kapasitet og stivhet til knutepunkter basert på komponentmetoden. Knutepunktene deles inn i basiskomponenter, hvor den svakeste komponenten avgjør kapasiteten. Stivheten ...