• Traumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjon 

      Olsson, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med oppgaven er å besvare problemstillingen: Hvordan kan miljøterapeuten anvende traumebevisst omsorg for å bli en bedre hjelper for barnet? For å besvare problemstillingen benyttes litteratur som omhandler ...