• Oljevernberedskap ved oljeomlasting i Finnmark. 

      Thue, Christian; Rølvåg, Magnus Arildsønn; Olsen, Viktor Andreas (Bachelor thesis, 2016)
      Hovedoppgaven tar for seg spørsmål som hvordan foregår en STS-oljeomlasting? Hvordan opprettholdes beredskapen i et subarktisk område?