• En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør 

   Håland, Erna; Olsen, Marit Schei (Research report, 2013)
   ​Denne rapporten oppsummerer resultatene av en evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør i regionen. Kommunene på Fosen har over lengre tid samarbeidet på flere områder. Innenfor helsesektoren ble etter hvert Fosen DMS ...
  • I bærekraftens navn. En studie av forhandlingsrommet om bærekraftig havbruk 

   Olsen, Marit Schei (Doctoral theses at NTNU;2022:2, Doctoral thesis, 2022)
   Sammendrag Den norske havbruksnæringen er en betydningsfull, men samtidig kontroversiell næring, særlig på grunn av dens påvirkning på miljøet. Næringen møter motstand på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, men etterspørselen ...
  • Media framing of aquaculture 

   Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Norway is the world's largest producer of farmed salmon. Aquaculture is the country's second largest export industry and thus vital for employment in coastal areas of Norway. The industry is dependent on public acceptance ...
  • Samfunnsmessige effekter av SIVAs engasjement 

   Haavik, Torgeir K; Fenstad, Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Olsen, Marit Schei; Schiefloe, Per Morten (Rapport;2011, Research report, 2011)
   ​Denne rapporten bygger på en studie av SIVAs engasjement i Forskningsparken i Tromsø og Verdal Industripark. Studien er basert på intervjuer med 16 informanter fra Forskningsparken i Tromsø, Verdal Industripark og SIVA. ...
  • Samordning av folkehelsearbeidet mellom kommuner på Fosen. Et middel for utjevning av sosiale helseforskjeller blant barn og unge 

   Olsen, Marit Schei; Lillefjell, Monica; Jakobsen, Klara; Skaug, Silje Margrethe (Research report, 2011)
   ​Målsettingen med dette forprosjektet har vært å avdekke sentrale utfordringer i samhandlingen innad i og mellom kommunene på Fosen i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge. Det ble gjennomført ...
  • Serving the industry or undermining the regulatory system? The use of special purpose licenses in Norwegian salmon aquaculture 

   Hersoug, Bjørn; Olsen, Marit Schei; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje C.; Asche, Frank (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Aquaculture governance can be challenging as a number of stakeholders have different objectives and visions for the industry. A license is an important tool in ensuring an orderly development of an industry, providing ...
  • Swimming in a slurry of schemes: making sense of aquaculture standards and certification schemes 

   Nilsen, Marie; Amundsen, Vilde Steiro; Olsen, Marit Schei (Chapter, 2018)
   Growth in the number of certification schemes in the aquaculture industry has been attributed to several factors. The schemes contribute to improved traceability of products, provide healthier stocks, and provide more ...
  • Swimming in a slurry of schemes: making sense of aquaculture standards and certification schemes 

   Nilsen, Marie; Amundsen, Vilde Steiro; Olsen, Marit Schei (Chapter, 2018)
   Growth in the number of certification schemes in the aquaculture industry has been attributed to several factors. The schemes contribute to improved traceability of products, provide healthier stocks, and provide more ...
  • The imperishable controversy over aquaculture 

   Osmundsen, Tonje; Olsen, Marit Schei (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Fish farming has been a recurring topic of debate, not the least in the news media. The media is an important source of information about the aquaculture industry and its products to the public. However, the media is also ...
  • The operationalisation of sustainability: Sustainable aquaculture production as defined by certification schemes 

   Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro; Alexander, Karen A.; Asche, Frank; Bailey, Jennifer Leigh; Finstad, Bengt; Olsen, Marit Schei; Hernandez, Klaudia; Salgado, Hugo (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Sustainability certification has become an increasingly important feature in aquaculture production, leading to a multitude of schemes with various criteria. However, the large number of schemes and the complexity of the ...