• En syntaktisk analyse av DP-interne possessiver i norsk 

      Olsen, Alma (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven tar for seg possessivkonstruksjoner i norsk innenfor den generative grammatikkens rammeverk. Det er tatt utgangspunkt i GB-teorien, men oppgaven nærmer seg en minimalismeinspirert analyse. Analysen i denne ...